Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

σχετικά με εμάς

Η Master Consulting ιδρύθηκε το 2021, με τη σύμπραξη τριών εταιρειών με συνεχή, αδιάλειπτη παρουσία στην ελληνική αγορά και υψηλή εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σκοπός είναι η υποστήριξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, που καλύπτει το συνολικό εύρος της οικονομίας, από την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τη βιομηχανία και τον τουρισμό, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και διάχυσης της γνώσης και της πληροφορίας.

Cloud Based Avada Finance

Διοίκηση

Η Ομάδα Διοίκησης φροντίζει για τη διαρκή διεύρυνση, βελτίωση και εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου, μέσω τόσο της επιμόρφωσης όσο και της διεύρυνσης των συνεργασιών που συνάπτει.
Τα στελέχη είναι καταρτισμένα, με πολυετή εμπειρία και ανώτατο επίπεδο σπουδών στους κλάδους της οικονομίας, της παραγωγής και της επικοινωνίας.
Το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής ικανότητας έχει προσθέσει στην ομάδα στελέχη από τους κλάδους της Νομικής και της Λογιστικής, δημιουργώντας ένα δυναμικό μείγμα παροχής υπηρεσιών.

Εύρος ειδικοτήτων συνεργατών

Τομείς δραστηριότητας

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

1. Ιδιωτικός τομέας – Αναπτυξιακά έργα
 • ΕΣΠΑ, ΜΜΕ επιχειρήσεις.
 • Αναπτυξιακός νόμος.
 • Σχέδια βελτίωσης.
 • Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Συμπράξεις καινοτομίας και υποστήριξη ομάδων συνεργασίας.
 • Σύσταση και καθοδήγηση οργανώσεων και ομάδων παραγωγών.
 • Προτάσεις νέων αγροτών.
 • Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ΠΑΑ 2014-2020.
 • Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας.
 • ΤΕΠΙΧ.

2. Ιδιωτικός τομέας – Έργα υποδομών
 • Ανάληψη δημόσιων έργων σε επίπεδο δήμων.
 • Ανάληψη δημόσιων έργων σε επίπεδο δήμων και περιφερειών.

3. Δημόσιος Τομεας
 • Μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για έργα του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Μελέτες και έργα προς υποβολή στο Πράσινο Ταμείο για λογαριασμό δήμων.

 • Έρευνες για λογαριασμό ΝΠΔΔ/ ΝΠΙΔ.
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε έργα τεχνικού συμβούλου.
 • Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας: Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων.
 • Εκπόνηση μελέτης αθλητικού κέντρου.
 • Whistleblowing

4. Ερευνητικά Έργα
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα:
  – HORIZON 2020
  – ERASMUS+
  – LIFE

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όποια κι αν είναι η ερώτησή σας, εμείς σας έχουμε την απάντηση.

Κάντε κλικ στο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.